Gebouwen zijn wereldwijd verantwoordelijk voor meer dan 40% van het totale energieverbruik. Het besparingspotentieel in gebouwen is bovendien aanzienlijk. Investeren in energiezuinige gebouwen is dan ook één van de meest effectieve manieren om snel forse CO2 - reducties te realiseren.

In een streven naar maximale energiebesparing en milieubewustzijn is het belangrijk de gemotoriseerde zonweringsystemen zo intelligent mogelijk aan te sturen.

De Europese standaard EN 15232 die de energieperformantie van het gebouw bepaald. Deze norm onderscheidt 4 klassen van gebouwautomatisering.

  1. Een klasse A gebouw kan slechts bereikt worden door een volledige integratie van zonwering, verlichting en HVAC in het gebouwbeheersysteem (GBS).
  2. Een klasse B gebouw kan bereikt worden door een automati-sche sturing die volledig onafhankelijk van verlichting en HVAC gestuurd wordt (stand alone ) .
  3. Een klasse C gebouw betreft gemotoriseerde zonwering zon-der automatische sturing en geldt als referentie .
  4. Een klasse D gebouw heeft enkel handbediende zonwering.

COMFORTSTUDIE

Het procentueel aantal overschrijdingsuren is een vaak gehanteerd criterium voor de beoordeling van het zomercomfort. Men streeft naar een binnencomfort dat bepaalde % van de gebruikstijd bepaalde °C overschrijdt. Enkel de overschrijdinguren die vallen in de gebruiksperiode worden hierbij meegerekend. Omdat het comfort varieert van lokaal tot lokaal is het belangrijk om op basis van simulaties de kritische lokalen met het slechtste comfort te bepalen in samenspraak met het bouwteam.

KOSTENBATENANALYSE

Voor bepaling van de investeringskost wordt de expertise van de onafhankelijke partij (aangevuld door aannemer) ingeschakeld . Samen met de energiebesparingen uit de energiestudie wordt een terugverdientijd per scenario berekend.

RESULTAAT

Op basis van de comfortstudie, energiestudie en de kostenbatenanalyse kan de bouwheer, een gefundeerde beslissing maken voor zijn project. Zo kan een energieconcept gekozen worden op comfort, efficiëntie en terugverdientijd

Helioscreen® Projects kan u helpen, bij uw project van nieuwbouw, renovatie of reftrofit om het gebouw energiezuinig te maken.

 

Contacteer ons!

sales@helioscreen.be