De voorbereidende taken van de werkvoorbereider zijn van cruciaal belang om de nodige materialen (profielen, motoren, onderdelen, toebehoren, …) tijdig te reserveren. Zodra de werkvoorbereider de aangereikte gegevens uitgewerkt heeft, kan er via MRP en ERP actie ondernomen worden om de materialen en capaciteit tijdig te voorzien. Dit zorgt er voor dat de materialen tijdig in stock zijn tegen het gewenste tijdstip van produceren.

De planner werkt aan de planning van een project en de daar bijhorende werkzaamheden. Een planner richt zich net als de werkvoorbereider op uren en capaciteit, maar doet dit vanuit de verantwoordelijkheid voor de planning. Zo stelt de planner het aantal arbeidsuren vast, stelt een werkrooster op, is verantwoordelijk voor de inkoop van materiaal, regelt benodigde vergunningen en onderhoudt contact met leveranciers en overige opdrachtgevers.

Het verschil tussen een werkvoorbereider en een planner is met name dat de werkvoorbereider zich richt op de cijfermatige onderbouwing en berekeningen van de werkzaamheden.

De werkvoorbereider werkt in detail aan technische uitwerking van productiegegevens, informatie van bijzondere constructies en aanpassingen ten gunste van de installatie.

Mits onderlinge afspraken binnen desbetreffende “project-BIM-team” haalt de werkvoorbereider voor het BIM project de afmetingen (via een CAD-programma) rechtstreeks uit het BIM model, zonder dat er nog een opmeting aan te pas komt.

Om daarna de gedetailleerde gegevens digitaal door te sturen naar productie. Allemaal werkzaamheden om de zonweringen gemakkelijk te kunnen plaatsen op het bouwproject.

Bestelbonnen

Bij opdrachten waarbij de zonweringen ‘enkel geleverd’ worden is het belangrijk om de gegevens via bestelbon of via Excel aan te leveren. Bij deze ‘data’ overdacht dienen alle parameters zorgvuldig en duidelijk ingevuld te zijn. Na de uitwerking van de werkvoorbereiding is het een onbegonnen taak om nog wijzigingen aan te brengen.