Deze fase is de fase waarbij afbraakwerken plaats maken voor herbestemming (retrofit) van het gebouw of voor nieuwbouw. Hierbij wordt meer en meer ingezet om gebruikte materialen een 2de leven te geven, door deze te recupereren, al dan niet in de bouw.

LOD 600 – Na gebruik met herbestemming

 

In deze fase is het belangrijk om het as-built model up to date te houden zodat bij een reconversie de juiste informatie beschikbaar is.

 

Informatie gerelateerd aan de recycling-parameters van elk element van het model, inclusief de elementen die duidelijk zijn bepaald in de LOD 400 en de voorgaande. Het objectelement is niet geometrisch in detail gedefinieerd, maar de recycling-voorwaarden zijn dat wel, zoals de eigen materialen, toxiciteit, levensduur, basis, afstand tot productie-/recyclingpunten, gewicht en volume, vormen van overdracht en demontage, enz. Het is voornamelijk gebaseerd op niet-grafische informatie die aan het element is gekoppeld.

Circulair bouwen wordt de nieuwe standaard.

 

Circulair of duurzaam bouwen is een recente bouwpraktijk die streeft naar een efficiënt en effectief gebruik van hulpbronnen om economisch, sociale én ecologische (meer) waarde te creëren of minstens te behouden, rekening houdend met de bestaande erfenis en de toekomstige opportuniteiten eigen aan onze bouwwereld. Dat doen we door in een intense samenwerking slimmer te ontwerpen en kringlopen te sluiten.

Waarom circulair bouwen?

Zo’n 30 tot 40% van ons afval komt uit de bouw. De wijze waarop we bouwen en wonen heeft bovendien een grote impact op onze CO2-voetafdruk. Daarom maakt een gezamenlijke omslag naar circulair bouwen een groot verschil.

Meer en meer wordt er in de bouw ingezet om met Cradle-to-Cradle materialen te werken. De   Cradle to Cradle CertifiedTM Product Standard ondersteunt ontwerpers en producenten via een continu verbeteringstraject. Het traject bestaat uit vijf kwaliteitscategorieën – gezonde materialen, hergebruik van materialen, hernieuwbare energie en carbon management, watergebruik en sociale verantwoordelijkheid. Een product behaalt voor elke categorie een bepaald niveau : Basic, Bronze, Silver, Gold of Platinum. Het laagst behaalde niveau bepaalt de gehele productscore.

Wat maakt producten duurzaam?

Wij vinden duurzaamheid belangrijk en zorgen voor innovatieve producten die circulair herbruikbaar zijn. Deze aanpak van circulair denken vind je terug in meerdere gebieden van onze bedrijf. Hunter Douglas® en Helioscreen®  Projects zetten zich alvast verder in om processen van circulair recyclen te verbeteren.