Afmetingen kunnen nu direct uit de geometrie worden afgeleid. Bij LOD 300 is het nulpunt van een project gedefinieerd en de locatie van elementen is nauwkeurig ten opzichte van dit nulpunt. Elementen worden gedetailleerd ingevuld.

  • Definitieve afmetingen en invulling constructie (van generiek model naar specifiek model)
  • Definitieve afmetingen en invulling van installaties
  • Begroting waarbij we vanuit de detaillering van tabel 1 van de BB-SfB (plus) invulling geven aan niv.5 van de NEN 2699, dat we componenten kunnen noemen

                         

 

Gedetailleerd concept van het Pontsteiger project te Amsterdam.

Het oorspronkelijk concept krijgt in deze fase ge-detailleerde invulling van elementen.

 

Het ontwerp werd getest en geadviseerd op bouwfysische aspecten, zoals waterkracht, windbelasting, trilling, e.a. door adviesbureau Cauberg-Huygen. 

 

Het geheel aan constructie werd uitgesplitst in meerdere modellen: brug, torens, laagbouw en onderbouw. Vanaf nu starten we met het gedetailleerd concept van het Pontsteiger project. We staan stil bij de bouwmethodiek. Definiëren de materialen van de elementen voor uitvoering.  

  • de laagbouw in tunnel gietbouw
  • de brug in staalconstructie
  • de torens in prefab betonbouw.

Op basis van een BIM Protocol/Execution plan worden onderlinge afspraken BIM vastgelegd

Belangrijkste afspraken op één A3 blad zodat modelleurs in een oogopslag kunnen zien welke afspraken gelden:

  • Proces afspraken
  • Model afspraken
  • Informatie borging in het model

Gezien meerdere partijen, met verschillende BIM modelleersoftware werken, is het belangrijk goed onderling af te stemmen onder vaste afspraken.

Wordt dagelijks overleg georganiseerd welke aanpassingen doorgevoerd worden.

Modellen worden aan elkaar gelinkt en met elkaar afgestemd

Classificaties liggen vast

Controle van de entiteiten

 

De omschrijvingen materialen liggen vast

 

IFC standards PropertySets zijn bepaald

Structurele parameters zijn afgestemd

Modellen met vooropgestelde producten gekend

Woonindelingen liggen vast

Laatste controles met Architect