Op dit punt bevat het model informatie over de grootte, vorm, locatie, oriëntatie en hoeveelheid van de elementen. Het BIM-model wordt klaar gemaakt om gesplitst te worden in discipline modellen. D.w.z.:

  • Definitieve afmetingen en invulling constructie
  • Definitieve afmetingen en invulling van installaties
  • Begroting waarbij we vanuit de detaillering invulling geven aan niv.5 van de NEN 2699, dat we componenten kunnen noemen

                           

 

 

MEP technische modellering van het Pontsteiger project te Amsterdam.  

In deze fase worden de technische detaillering uitgewerkt en op elkaar afgestemd. Het hoge detailniveau heeft consequenties voor de werkbaarheid van het model. Daarom dat het gebouw in vier delen opgedeeld werd: onderbouw, laagbouw, torens en brug. Zoals eerder besproken komen de revit modellen uit verschillende  modelleerprogramma’s afhankelijk van de leveranciers van de componenten.

 Zo heeft de firma Steboma Ventilatietechniek verantwoordelijk voor de ventilatie van het project alles uitgewerkt met Stabicad voor Revit. 

 

De afstemmingen ge-beurden niet enkel vanuit LOD, het waren vooral de IFC-bestands-uitwisselingen en NL-SfB coderingen die  doorslaggevend waren voor het succes. Bij pontsteiger was het prettig samen werken omdat de verschillende partners en fabrikanten ook verregaande ervaring hadden met andere  BIM projecten.

 

In een BIM-project als de Pontsteiger, speelt goede content een belangrijke rol. Zo maakt Steboma veel gebruik van de ventilatie-producten van Air Spiralo via de MEP-content browser. Het is belangrijk dat leveranciers goede content beschikbaar stellen. Anders gaan modelleurs tekenen met families die wél werken, maar die niet gebruikt worden op de bouw. Als je dan niet goed oplet, kan het zomaar zijn dat op de bouw de producten van een andere fabrikant worden geleverd. Het draait om het delen van de juiste informatie, op de juiste manier, op het juiste moment, met de juiste partners.

Zonweringen

Op dit niveau is het belangrijk met de juiste parners aan tafel te zitten om als fabrikant uw producten of uw ifc modellen in de totaal oplossing te krijgen.

Op dit niveau wordt afgestemd wat wel of niet haalbaar is als oplossing en budget.

Voor de ruwbouw was het belangrijk de prefab-elementen los van de werf te produceren. De betonwerken uitgevoerd door Hoco Beton werden zo voorbereid en afgestemd om door-looptijden te verkorten, kosten te verminderen, faalkosten te reduceren, nodige gereedschap goed te beheren en andere voordelen te winnen. In uitvoeringsfase zijn ongeveer 6500m3 prefab beton geëngineerd en geleverd in de vorm van stabiliteitswanden, kolommen, balkons, etc.

Afspraken

BIM modellering

Kraancapaciteit

Afstemmen met andere installateurs

Laatste controles in BIM model

Uitwerking

Besparing aan drukwerk

Kosten verminderen door prefab

Digital manufacturing | AR

Paperless omgeving