Er werd onderling overlopen, waar en hoe kosten te vermijden. Dit is het moment waar  we mogelijks tot een overeenkomst komen. Dit via mondelinge toezegging van opdracht, principe bestelling of de opdracht zelf. De opdracht kan later nog bekrachtigd worden via een contract met besproken voorwaarden.

Bij het finaliseren van het voortraject worden geen wijzigingen van de gedetailleerde oplossing meer besproken. Hier worden de  verwachtingen (zoals levertermijn of uitvoeringsperiode) aan gehaald, als ook de algemene verkoopsvoorwaarden (waarborg, aansprakelijkheid, garantie, en andere)  en eveneens de bijzondere verkoopsvoorwaarden (kredietverzekering, prijs, betaling, geldigheid, montage, andere). Zie onze voorwaarden bij offerte en orderbevestiging.

Levertermijn bij montage (uitvoering Helioscreen)

Een gemiddelde levertermijn van 9 à 10 weken (product gebonden) is louter indicatief en niet bindend en dus enkel een richtlijn volgens gemiddelde termijnen. Deze termijn vangt steeds aan na de opmeting. Termijn afhankelijk van ontvangst van uw schriftelijke en gedetailleerde opdracht alsmede ontvangst van de door u goedgekeurde productietekeningen inclusief alle relevante gegevens benodigd om over te gaan tot productie en aansluitend plaatsing, en verder volgens opgave in onze orderbevestiging. (Principebestellingen zijn informatief interessant teneinde bepaalde voorraadcontroles mogelijk te maken, doch niet bindend m.b.t. aanvang levertermijn).

Levertermijn bij enkel leveren

Idem, maar gemiddelde levertermijn van 6 à 7 weken (product gebonden) is louter indicatief en niet bindend en dus enkel een richtlijn volgens gemiddelde termijn. Termijn startend vanaf alle gegevens gekend zijn om te produceren.

Montage

Onze offerte is gebaseerd op:

  • het gebruik van onze standaardonderdelen, gebruikelijke montagemethodes en de stand van onze kennis van het gebouw op het moment van deze offerte. Indien mocht blijken dat er speciale onderdelen dienen aangemaakt te worden waarvan de behoefte onmogelijk kon worden ingeschat op het moment van de offerte, dan worden deze extra in rekening gebracht.
  • een doorlopende montagetijd
  • een goede bereikbaarheid van de geveleen
  • goede bereikbaarheid van het gebouw en terrein

Orderregistratie

Enkel na goedkeuring van onze kredietverzekeraar Atradius. Bestellingen ZONDER goedkeuring door de kredietverzekeraar kunnen wij enkel aanvaarden mits akkoord van onderlinge bindende betalingscondities.

Prijs

Netto, exclusief BTW, inclusief onze standaard verpakking en geleverd franco werf. Eventuele veranderende hoeveelheden en/of productspecificaties zullen steeds een prijsherziening tot gevolg hebben. Tenzij anders opgegeven gelden onze prijzen steeds voor één ononderbroken montageperiode.

Betaling

100% bij plaatsing c.q. levering, op 30 dagen na factuurdatum, netto zonder korting. Of betaling korting contant volgens overeenkomst. Of volgens overeengekomen betalingscondities.

Afwerking doeken

Afhankelijk van de gekozen doekcollectie en toegepaste doekrolbreedte, kunnen er eventueel horizontale lasnaden toegepast worden.  Het al dan niet toepassen van lasnaden is variabel per doekcollectie, gelieve ons te consulteren indien u hieromtrent meer informatie wenst. Bij toepassing van acryldoeken wordt er met banen doek gewerkt die aan elkaar gestikt zijn. Vooraf de afwerking bespreken voorkomt eventueel ontgoocheling achteraf.