Hierbij herhalen we eerdere aspecten van opvolging door de projectleider.

De montage gebeurt door ervaren en enthousiaste collega’s die, met de juiste montagehulpmiddelen, de correcte inschatting maken van de plaatsing van de zonweringen en automatisatie. Elk type zonwering heeft zijn specifieke eigenschappen, waarbij montage afhankelijke factoren in acht genomen worden, om tot het juiste en verwachte resultaat te komen. Daarbij zal Helioscreen® Projects met de nodige ervaring en met kennis van toepassing, de geïnstalleerde zonweringen correct aansluiten en aansturen. Naast de zonwering zijn we ook specialist in het leveren en het plaatsen van de vereiste automatisatie, waardoor vooropgestelde energetische en fysische resultaten gerealiseerd worden.

Plaatsing van ProScreen Zip achter slag (recess) voor project Rockfon voor BG Jansen nv

 

Bepalen van de montagehulpmiddelen

Afhankelijk van de bouwsituatie zullen bepaalde hulpmiddelen (hoogwerkers, schaarliften, stellingen, …) onontbeerlijk zijn voor een vlotte en veilige plaatsing van de zonwering.  Bij zeer specifieke of moeilijke situaties, zal Helioscreen ®Projects ter plaatse komen samen met een gespecialiseerde firma om een correcte keuze te garanderen. In de overeenkomst is bepaald of de montagehulpmiddelen door de klant of door Helioscreen®Projects voorzien worden.

Uitvoering

Helioscreen®Projects werkt zowel met eigen plaatsingsploegen als met ervaren onderaannemers. Alle huidige ploegen werken reeds verschillende jaren samen en zijn bijgevolg ervaren installateurs van zonwering met in acht name van de vereiste veiligheid. Zij bezitten de nodige veiligheidsattesten en vergunningen voor het werken met hulpmiddelen (hoogwerkers, schaarliften, stellingen, …).

 

Oplevering

Na voltooiing der werken wordt de conformiteit van de uitgevoerde werken bevestigd met de plannen en gemaakte afspraken. Helioscreen Projects brengt de nog uit te voeren werken of eventuele nazorg in kaart. Vervolgens wordt voor grotere projecten de verrekening gemaakt na goedkeuring van de vorderingsstaat.

Nazorg

Om zorgeloos te kunnen genieten van uw zon-wering, vraagt elke zonweringsinstallatie het nodige onderhoud en beheer. Preventief onderhoud kan onverwachte ongemakken voorkomen en verlengt ontegensprekelijk de levensduur van uw zonwering. Uiteraard herstellen wij ook op uw vraag “in regie” al langer geïnstalleerde  zonweringen. Bij ons kan u dan ook rekenen op een gerichte aanpak van “onderhoud en nazorg”.