In dit voortraject wordt meermaals samen gezeten om een warmte en/of lichtwerende oplossing in een totaaloplossing te bespreken. Hierbij staan we stil bij de haalbaarheid en het resultaat van de aandachtspunten. Deze voor-opgestelde aandachtspunten moeten terug te vinden zijn in de uitwerking van de oplossing.

Technische detaillering

Het succes van een gebouw hangt voor een groot deel af van de wijze waarop de detaillering aansluit bij het architectonische concept. Toch moet elk architectonisch, esthetisch detail ook bouwtechnisch kloppen om de esthetische waarde ook in de toekomst te kunnen garanderen. Problemen met warmte, licht, vocht, schimmel, oppervlaktecondensatie, tocht en brand liggen op de loer als de detaillering alleen focust op architectuur.

Daarom is het belangrijk een esthetisch detail uit te werken, dat bouwtechnisch en bouwfysisch perfect is. Om zo problemen in het onderhoud en het gebruik van het duurzaam gebouw te voorkomen.

Bouwfysisch detailleren bij ramen en zonwering

 • Gtot waarde
 • Lage warmtetransmissiecoëfficient
 • Goede luchtgeluidreductie en –isolatie
 • Goede waterdichtheid
 • Goede ventilatie
 • Geen condensatierisico
 • Goede windklasse zonwering volgens norm EN13561 (max. 80km/u)

Best is om vanuit een 3D model (vb BIM) te werken om alzo beter te kunnen ‘ontwerpen en controleren’.

Daarbij dienen we rekening te houden met eisen als Breeam en/of Cradle-To-Cradle.

Uitwerking van detaillering ingebouwd in raam

 • Gtot raam + screen
  • < 0,15
 • Warmtetransmissiecoëfficient
  • U van 0,45 W/(m².K)
 • Luchtgeluidreductie en -isolatie
  • 43dB(A)
 • Waterdichtheid
  • Geen waterinsijpeling
 • Ventilatie
  • Optie
 • Condensatierisico
  • Geen
 • Windklasse 6 volgens norm EN13561:
  • max. 80km/u