ES-SO ESBO: Optimalisatie van gebouwen in een vroeg stadium

ESBO is de simulatie-software die volledig wordt onderschreven door ES-SO en ge-baseerd is op de berekeningsmotor in IDA ICE, het markt-leidende instrument voor de simulatie van energie en binnenklimaat in Noord-Europa. Met ESBO kan het gebruik van dynamische zonwering worden gesimuleerd volgens de vastgestelde normen: ISO 15099 (internationaal) EN ISO ISO52022/1 (vereenvoudigde versie) en EN ISO ISO52022/3 (uitgebreide versie).

 

ES-SO ESBO is ontworpen om u te ondersteunen, of u nu fabrikant, architect of ingenieur bent. Levert betrouwbare en nauwkeurige informatie van concept tot afgewerkt gebouw. Alle belangrijke invoerparameters kunnen worden beheerd: de zonwering, het glas, ontwerp van de ruimte, gegevens klimaat en omgevingsomstandigheden van 3.700 steden in 155 landen. Maar ook ver-zoeken van klanten en wettelijke vereisten.  De resultaten worden weergegeven in energie- en temperatuur-termen, gevolgd door details over de zonwering/raamcombinaties.

G tot (SHGC), U-waarde, T vis enz.

 

Vanaf versie 2.2 worden spectrale gegevens geïmplementeerd voor zowel zonweringsmaterialen als glas, waardoor de resultaten nauwkeuriger worden en het volledige potentieel van Smart Solar Shading-oplossingen wordt getoond. U vindt er veel zonweringsmaterialen met de vermelding "ES-SDA approved" in de stoffenselectietabel van ESBO. ES-SDA is de Europese databank voor zonwering met gevalideerde en door vakgenoten beoordeelde prestatiegegevens, een extra voordeel voor u als gebruiker. Het programma is beschikbaar in twee versies: ES-SO ESBO Light, dat GRATIS te downloaden en te gebruiken is, of ES-SO ESBO de volledige en betalende versie. Zie:

https://es-so.com/tools/esbo

Of via de vereenvoudigde berekening met EBP-software van de gecombineerde g-waarde van zonnewering en beglazing. De gemiddelde zonnetoetredingsfactor van een venster (g-waarde) is onder meer afhankelijk van de aard van de zonnewering, namelijk de reductiefactor Fc. Dat is de verhouding van: de zonnetoe-tredingsfactor van de combinatie van de beglazing en de zonwering, bij normale inval (gg+c, loodrecht) tot de zonnetoetredingsfactor van de beglazing, bij normale inval (gg, loodrecht). De gecombineerde g-waarde van zonwering en beglazing moet extern berekend worden, zie :

Excel van WTCB:

https://www.wtcb.be/expertise-ondersteuning/wtcb-tools/zonwerende-voorz…

Nederlandstalige handleiding berekening EBP:

https://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/gecombinee…