Helioscreen® Projects draagt met haar hoog-waardige oplossingen bij aan de duurzame architectuur van gebouwen. Die oplossingen zijn heel uiteenlopend - van geavanceerde zon- en licht regulerende systemen tot intelligente geveloplossingen. En sluiten daarbij aan bij de hoogwaardige akoestische plafonds van Hunter Douglas®. Bovendien leveren veel van onze producten, door de materialen waarvan zij gemaakt zijn, bij tot grote energiebesparingen in een omgeving met comfortabeler binnenklimaat.

'Een inspirerende omgeving stimuleert de creativiteit en efficiëntie van mensen'

Bij 'groene gebouwen’ gaat het niet alleen om het gebruik van gerecyclede materialen en energiebesparing. Het creëren van een prettige en aantrekkelijke omgeving staat in prioriteit op z'n minst op gelijke voet met het minimaliseren van milieueffecten. Een goed binnenklimaat vormt daar een belangrijk onderdeel van. Behalve het voordeel van een duurzaam ontwerp in gebruikskosten, zal het algehele welzijn van de mensen die in het gebouw zijnverbeteren. Werkruimten die comfortabel zijn, daglicht hebben en werknemers vrij zicht naar buiten bieden, beperken het ziekteverzuim. Dit komt door hun goed gevoel en beter binnen klimaat te geven:

 • door het daglicht zodanig te richten dat er productieve werkplekken ontstaan.
 • direct zicht te geven op de omgeving buiten.
 • de schittering op beeldschermen en andere weerspiegelende oppervlakken te verminderen.
 • de thermische belasting door invallende zonne-energie te reguleren.
 • mensen de mogelijkheid te geven het licht, de lucht en de temperatuur ter plekke naar eigen goeddunken te regelen.

De oplossingen met zonweringen van Helioscreen® Projects zijn er speciaal op gericht het binnenklimaat te verbeteren en energie te besparen. Daarmee scheppen ze een omgeving die aangenaam, gezond, productief en duurzaam is.

 

 

 • Persoonlijke Controle
 • Visueel Comfort
 • Termisch Comfort
 • Akoestisch Comfort
 • Lucht Kwaliteit
 • Energieverbruik
 • Gebruikte Materialen

Persoonlijke controle

'Zelf het binnenklimaat met circa 3 °C kunnen veranderen resulteert in een verhoging van de productiviteit van 8%'. Wanneer men in een geautomatiseerde regulering kan ingrijpen om het invallende daglicht en de binnenkomende warmte aan te passen, resulteert dat in een betere comfort beleving. En dat leidt tot een hogere productiviteit.

Visueel Comfort

'Er gaat niets boven gewoon daglicht' 'Leerlingen die voldoende daglicht in hun klaslokalen hadden, boekten in een jaar 20% meer vooruitgang bij lezen, en 26% bij rekenen’. Een goed ontworpen zon- en lichtregeling kan mensen in een gebouw een veel groter gevoel van comfort en welbehagen geven. Door het daglicht en het directe zonlicht te reguleren met lichtregeling producten verbetert het binnenklimaat.

Termisch Comfort

'De temperatuur in een ruimte wordt direct beïnvloed door de zontoetreding via de ramen'. ‘Mensen presteren het beste bij een temperatuur van circa 22 °C; onder 20 °C en boven 25 °C verminderen hun prestaties aanzienlijk'. Tegenwoordig worden er steeds meer gebouwen ontwikkeld met enorme glasoppervlakken. Daarom is het essentieel om strategieën te ontwikkelen die het daglicht zo veel mogelijk tot zijn recht laten komen, schittering verminderen en de thermische belasting reguleren. Zodat het thermisch comfort wordt gewaarborgd en er een goed binnenklimaat ontstaat.

Akoestisch Comfort

'Proberen te luisteren in een ruimte met slechte akoestiek is vergelijkbaar met het proberen te lezen met het licht uit'. 'Het geluid van gesprekken in de eigen taal heeft een sterkere negatieve invloed op de productiviteit dan gesprekken in een vreemde taal'. Akoestisch comfort in een kantoorruimte, op school of in een openbare ruimte draagt bij aan ons gevoel van welbehagen. Slechte akoestiek kan een effect hebben op de gezondheid, communicatie, veiligheid, productiviteit en leerprestaties.

Lucht kwaliteit

'Leerlingen die voldoende verse lucht in hun klaslokalen hadden, gaven 50% meer aandacht voor hun opdrachten in de klas met betere resultaten als gevolg'. Een verminderde luchtkwaliteit kan gezondheidsklachten en ziekte onder werknemers tot gevolg hebben, en verlaagt de arbeidsproductiviteit. Een gebrekkige ventilatie en de aanwezigheid van micro-organismen in de lucht kunnen een negatieve invloed hebben op het binnenmilieu in het gebouw.

Energieverbruik 

'Alleen al in de EU kunnen moderne zonwering-systemen de C02 uitstoot met ruim 80 miljoen ton per jaar verminderen' 'Het reguleren van zonne-energie vermindert zowel de aanschaf-kosten als de bedrijfskosten van klimaat-installaties' Wil men het energieverbruik optimaliseren, dan is een geïntegreerde aanpak nodig om, tot een maximale besparing op energie en koeling te komen. Daarmee kan de vermindering van de CO2 uitstoot aangepakt worden. Wanneer men in de beginfase van een ontwerp aan het effect van een zon- en lichtregeling denkt, kan dat een aanzienlijk gevolg hebben voor het energie-verbruik van een gebouw.

Het reguleren van zonne-energie en daglicht van ramen, maakt van deze ramen dynamische 'schakelaars' voor zonne-energie: ze kunnen in de zomer ongewenste warmte buiten houden en de zonnewarmte in de winter juist benutten. Het reguleren en benutten van gratis, hernieuwbare zonne-energie via de ramen kan de behoefte aan niet-hernieuwbare energie, nodig voor koeling, verlichting en verwarming aanzienlijk verminderen. 'Het berekenen van het visueel en thermisch comfort is de belangrijke stap in de ontwikkeling van een zon­en lichtregelingsplan'. Zie beschikbare programma’s als ES-SO Esbo Light versie (ISO 15099 & EN ISO ISO52022/1). 

'Goede zon- en lichtregeling kan 40% van het energieverbruik in een kantoorpand verminderen'

Gebruikte materialen 

'Wanneer alle elementen van een gebouw goed op elkaar aansluiten, is het binnenklimaat prettig, gezond en productief' 'Het recyclen van aluminium kost 95% minder energie dan het produceren van nieuw aluminium'. Helioscreen® Projects heeft een jarenlange ervaring in het ontwikkelen van innovatieve en verantwoorde producten die bijdragen aan duurzame gebouwen met een goed binnenklimaat.

Wij zorgen voor de bescherming en het behoud van waardevolle natuurlijke hulpbronnen door de juiste materialen te kiezen en het energie-verbruik bij verwerking te minimaliseren. Zoals gerecycled aluminium vergt slechts 5% van de energie die nodig is om nieuw aluminium te produceren. 

Daarbij maken we gebruik van de beste ontwerpen en efficiëntste productietechnieken en zijn we voortdurend op zoek naar manieren om de levensduur van producten te verbeteren.