Wil u duurzaam bouwen of verbouwen dan kan u best de internationale standaarden en richtlijnen volgen om een BREEAM-certificaat te behalen. Door een BREEAM certificaat toont u aan dat uw gebouw of bedrijf op een duurzame manier werd gebouwd. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method. certificatie van gebouwen) streeft naar duurzaamheid met behoud van comfort, veiligheid en gezondheid van de gebruikers van deze gebouwen. Dit duurzaamheidscertificaat werd in het Verenigd Koninkrijk ontwikkeld. Het is wereldwijd uitgegroeid tot de internationale certificatie van gebouwen.

BREEAM beoordeelt gebouwen op verschillende aspecten en is daarbij een integraal duurzaamheidskeurmerk.

Het BREEAM certificaat toetst een gebouw af aan de hand van tien milieuaspecten:

Afval  ● Water ● Energie ● Hinder ● Innovatie ● Transport ● Management ●Materialengebruik  ● Gezondheid & comfort  ● Landgebruik & ecologie

De uiteindelijk  totaal behaalde score bepaalt het certificatieniveau: pass, good, very good, excellent of outstanding.

De voordelen van een BREEAM-certificaat

Door hoge BREEAM-scores te behalen toon je als investeerder, eigenaar, beheerder of verantwoordelijke aan, dat uw gebouw  beantwoordt aan de huidige verwachtingen van duurzaamheid. Het toont niet enkel je maatschappelijke betrokkenheid, maar je maak ook kans op ondersteuning door overheidssubsidies. Daarom is het voordelig van bij het ontwerp na te denken over een lage koolstofuitstoot en een lage milieu-impact om energiebehoeftes van een gebouw zoveel mogelijk te minimaliseren.

De BREEAM certificatie wordt opgesplitst in drie:

  1. Het pand : De prestaties van het pand m.b.t. de bouwschil en technische installaties
  2. De Bouwheer : Het beheer van het pand
  3. Het gebruikersmanagement : De gebruikers van het gebouw en de technische installaties

BREEAM in België

Ook in België groeit de aandacht meer-en-meer voor circulair bouwen. Dat zorgt er op zijn beurt voor dat bouwheren, aannemers en architecten ook meer vertrouwd zijn met duurzaamheidslabels zoals BREEAM. Deze labels spelen ook een steeds belangrijkere rol in de beslissingsfase over ontwerp en uitvoering van gebouwen. Helioscreen® Projects is door het installeren van binnen- en of buitenzonweringen een belangrijke partner om deze duurzaamheid te bereiken.

Een BREEAM certificaat behalen: hoe doe je dat?

Via duurzame en ecologisch milieuadviesbureau kan je door ervaren BREEAM-assessoren laten begeleiden. Zij bereiden samen vanaf het concept het certificatierapport voor en bieden technische ondersteuning gedurende het proces.

Het BREEAM certificaat behalen vraagt veel begeleiding en opvolging. Je professioneel laten begeleiden door erkende BREEAM-assessoren is een slimme zet!

BREEAM In-Use is een duurzaamheidsstandaard die van toepassing is op bestaande commerciële gebouwen van alle gebouwtypes. Het heeft als doel de milieuprestatie van het gebouw te verbeteren en de kosten te doen dalen.

Een LEED certificaat: wat is dat?

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is de Amerikaanse tegenhanger van BREEAM. Bedrijven die binnen Europa een LEED certificaat behalen, doen dit meestal wanneer hun hoofdzetel in de Verenigde Staten is gevestigd. De certificatieniveaus bij LEED : pass, silver, gold en platinum.