Deze fase is een tussenstap. Die toegepast wordt bij het project voor het toevoegen van informatie voor partners in uitvoering.

LOD 350 - Modelcoördinatie

Voor modellering en coördinatie is LOD 350 vaak vereist. Op dit niveau zijn onderdelen die nodig zijn voor de coördinatie met andere bouwsystemen in het model opgenomen. Dit betekent dat de raakvlakken met andere gebouwsystemen grafisch worden weergegeven. In dit stadium worden bijvoorbeeld hangers opgenomen om te laten zien hoe een systeem met het plafond is verbonden, of op plaatsen waar een pijp een muur kruist, worden er wanduitsparingen verwerkt. Deze informatie kan al op de bouwplaats worden gebruikt, bijvoorbeeld om punten uit te zetten. Per discipline wordt het model verder opgewerkt en uitgesplitst in aspectmodellen zodat alle componenten bij leveranciers en onderaannemers ingekocht kunnen worden (werkvoorbereiding). Het BIM model kan fungeren als contractstuk tussen de diverse partners (tussen aannemers en onderaannemers).

Volgende zaken moeten doorgevoerd worden:

  • Alle objecten met losse componenten
  • Definitieve keuze werkmethodiek constructies (prefab, insitu)
  • Het model zoals het gebouwd zal worden (bouwvolgorde planning)
  • Alle componenten met juiste afmetingen en materialisatie
  • Calculatie op MAMO niveau via een apart ERP pakket o.b.v. input vanuit de diverse BIM aspectmodellen

                    

Implementatie & coördinatie van het Pontsteiger project te Amsterdam.  

In deze fase worden alle uitwerkingen rond de BIM modellen difinitief. Met 33 modelleurs worden de 4 bouwdelen omgezet in 4 coördinatie modellen productie. Het project bestaande uit 350 aspectmodellen, 236 miljoen IFC Entiteiten, 2,7 miljoen IFC producten, 19 miljoen relaties, 16,5 duizend samenstellingen, enz.. worden definitief vastgelegd voor productie en uitvoering.

De bouwfysische eigenschappen zoals brand-werendheid, akoestische isolatiewaarde en thermische isolatiewaarden werden aan het BIM-model toegevoegd zodat de aannemer per element uit kan lezen aan welke bouwfysische eigenschappen moeten worden voldaan.

 

Door een goede samenwerking met duidelijke afspraken, werden alle mogelijke clash-issues uit de modellen opgelost.

Alle nutsvoorzieningen, bouwdiensten en andere modellen zijn gecontroleerd en gecoördineerd.

Betrokken onderaannemers en de aannemer zijn samen akkoord voor de uitvoering er van.

De BIM-modellen zijn ondertussen afgestemd voor aankoop en installatie

               Prestatiemodel                                               Sparingsopgave                                         Productiemodel
                (Van Rossum)                                                  (installateurs)                                                  (HOCO)

Volledige elementen, zoals het complete brugplatform, met gewicht ca. 80 ton hout en staal, zijn uitgewerkt.  Het platform van 25 breed is toegankelijk vanaf de 17de verdieping via een raam aan de linkerkant.

De volledige detaillering van het brugplatform.

 

Voor de hoogbouw en laagbouw wordt ook het stutten en in steigers zetten van de prefab betonnen wandelementen in model gezet voor coördinatie en uitvoering. Zo hoeven er geen gaten voor de ankers ter plaatse geboord worden. Alles is al op voorhand voorzien in de elementen voorzien.

Ramen en zonweringen

 

Op dit niveau is de keuze van raam-  en zonweringsfabrikant bepaald. De riante gevelopeningen zijn voorzien van gepatenteerde Kawneer RT 72-systeem voor ramen en deuren.

 

 

Dankzij deze gepatenteerde isolatietechnologie was er de mogelijkheid om de thermische onderbreking van aluminium profielen sterk te verbeteren. Een speciale coating op de binnenkamers zorgt ervoor dat warmte gereflecteerd wordt, voor een verbeterde isolatie. Daarnaast hoefde er minder isolatiemateriaal toegevoegd te worden om een bepaalde Uf-waarde te behouden.

Gezien de grote hoogte van het gebouw, zijn voorgaande studies van windbelasting bepalend geweest bij de keuze van ramen en zonweringen.

Illustratie

 

 

De in totaal 826 zonweringen zijn allemaal automatisch gestuurd op zon en wind, maar kunnen daarnaast individueel bediend worden.

De windbeveiliging heeft tov de manuele aansturing voorrang. De conceptuele uitvoering van de  zonweringen werd aangepast in belang van het BIM project. omdat de ruimte te beperkt was om twee zijgeleiders naast elkaar te monteren, werd een aangepaste geleider ontwikkeld om twee schermen te geleiden.

Omdat het hele project compleet in open BIM  getekend was, konden de maatvoeringen voor onze 826 zonweringen rechtstreeks uit het BIM model gehaald worden.                

 

 

Door op Assambly code (eigenschap IFC model) van de  zonwering te zoeken, vond je in het gebouw de zonweringen terug. Het produceren vanuit BIM heeft geleid tot nul faalkosten.

De detailuitwerking, gegevens materiaal, afmetingen, afstanden, e.a. worden uit het BIM model gehaald.

  • Materialen en kleuren zoals in opdracht vermeld
  • Hoogte maat vanaf vloerpeil, breedte, hoogte, afstand buitenzijde raam
  • Gegevens voor werkvoorbereiding zoals de zaagstaat en doekbon.

 

Niet alleen de zijde van de stekker is hier aan te vinken, ook of deze op of achter de kast bevind?

Eveneens kan de screen door middel van een vinkje geheel gesloten worden of geheel geopend worden. Belangrijk om te controleren of er geen clash ontstaat dat de onderlijst een uitstekende druiplijst raakt. Daarnaast kunnen gegevens rechtstreeks vanuit Revit naar een Excel lijst geëxporteerd worden.

 

Hierdoor kan er een zaagstaat voor productie of doekbon gecreerd worden. En zijn er minder kans op fouten en is het gehele project sneller uitgewerkt voor productie.

                               Voorbeeld van gecreëerde doekenbon