Op dit punt bevat het model informatie over de grootte, vorm, locatie, oriëntatie en hoeveelheid van de elementen - en deze informatie kan direct vanuit het model worden gemeten.

 • Definitieve afmetingen en invulling constructie
 • Definitieve afmetingen en invulling van installaties
 • Begroting waarbij we vanuit de detaillering invulling geven aan niv.5 van de NEN 2699, dat we componenten kunnen noemen

                         

 

Modellering structuur van het Pontsteiger project te Amsterdam.

Dit complexe project bestaat uit de constructie van een “brug” die de twee 90 m hoge torens met elkaar verbindt. Het gebouw bevat een laagbouw en een hoogbouw gedeelte. Het hoogbouw gedeelte is gemaakt met prefab binnenwanden en een dragende prefab buitenwand. Dit maakte de bouwsnelheid van één verdieping per week mogelijk. De brugconstructie tussen de beide torens bestaat uit vier stalen vakwerkspanten en een secundaire draagconstructie die deze spanten beschermt. De spanten zijn zodanig ontworpen dat elke balk kan geëlimineerd worden, zonder dat de rest van de constructie instort.

Om te voorkomen dat de vakwerkspanten tussen beide torens klem komen te zitten, is een scharniersysteem ontworpen als ondersteuning. Tijdens de ontwerpfase van het project zorgde SCIA Engineer voor een snelle beoordeling van verschillende alternatieven voor het construc-tieve ontwerp. Gedurende een korte periode van enkele weken werden verschillende stabiliteits-systemen behandeld. Het resultaat was een optimale combinatie van de constructieve binnenwanden en de draaggevel. In de laatste fasen berekende SCIA Engineer nauwkeurig de interne krachten van alle constructie elementen. Deze berekening werd zowel door Van Rossum Raadgevende Ingenieurs (de hoofdingenieur) als door de aannemers gebruikt om de individuele elementen te ontwerpen en te berekenen.

Constructie – Onderbouw

 

Bijzondere belastingen:

 • Verkeersbelasting op boven gelegen dek
 • Aanrij belasting – auto’s en vrachtwagens
 • Aanvaar belasting – schepen
 • Kruiend ijs

Constructie – Laagbouw (Van Rossum)

Controle  maximale waarde  betondrukspanning

 

 • Breedplaatvloer 10m overspanning
 • Wanden in het werk gestort beton
 • Prefab kern wanden
 • Stalen kolommen om de vloervervormingen te beperken, op betonnen balken
 • Complexe hoeken met stalen liggers in de vloer, stalen kolommen en grote overspanningen

Constructie – Torens (Van Rossum)

 

 

        Prefab binnen wanden (rood ingekleurd)

        Prefab dragende gevel (blauw ingekleurd)

        Breedplaatvloeren

                                  Stabiliteit 1ste tot 17de                                                                                       Stabiliteit 18de tot 25de

 

Constructie – Brug (Van Rossum)

                                         Gevelspanten van boven gezien

 

               6 Oplegpunten per vakwerk  hoofddraagconstructie                           
                4 Oplegpunten vakwerk torenpoten

Controle en supervisie in BIM

    

 

 • Constructieve samenhang
 • Vorm
 • Stekken & gains
 • Verbindingen

Detaillering brugconstructie