Europese koepelorganisatie ES-SO lanceert nieuwe positiepaper over EU-strategie. Als de Europese Commissie haar ambitie om het energieverbruik voor verwarming en koeling in gebouwen de komende tien jaar drastisch wil verlagen, moet dynamische zonwering een integraal onderdeel worden van de Europese renovatiegolf-strategie.

ES-SO, de Europese zonwerings-organisatie, legt uit “waarom?” en stelt vier aanbevelingen voor. De uitdaging is enorm: 75% van de gebouwen in de EU zijn niet energiezuinig. De Europese renovatiegolfstrategie werd gelanceerd in oktober 2020 en streeft ernaar tegen 2030 35 miljoen gebouwen te renoveren zodat ze minder energie verbruiken. Aangezien verwarming en koeling verantwoordelijk zijn voor 80% van het energieverbruik van woongebouwen in Europa spitst de Europese renovatiestrategie zich toe op een daling van het energieverbruik voor verwarming en koeling met 18% de komende tien jaar.

Volgens ES-SO zou het echter een enorme gemiste kans zijn als de renovatieplannen en strategie worden voortgezet zonder de integratie van moderne, dynamische zonwering. Als zonwering in 75% van de ramen van gerenoveerde gebouwen geïnstalleerd wordt, kan het energieverbruik en de CO2-uitstoot dalen met 19% per jaar in gebouwen. Als koeling even belangrijk wordt als verwarming, kan dat zelfs 22% worden.

Dynamische zonwering is een bijzonder rendabele en duurzame technologie.

Het productieproces van deze oplossingen veroorzaakt veel minder CO2-uitstoot en de bespaarde energie bedraagt ongeveer 60 keer zoveel als de CO2-voetafdruk verbonden met de levensduur van twintig jaar. In de zomer beperkt de zonwering het energieverbruik door koeling. In de winter beperkt de natuurlijke zonnewinst de nood aan verwarming.

“ES-SO juicht de Europese ambitie om het renovatiepercentage de komende tien jaar te verdubbelen toe”, zegt Anders Hall, voorzitter van ES-SO: “Zonwering beschermt mensen en gebouwen al decennia tegen de zon. Maar om de één of andere reden lijkt het alsof we vandaag het logische gebruik van deze technologie in moderne gebouwen opnieuw moeten benadrukken. Het is niet meer dan logisch dat dynamische zonwering een belangrijke technologie is om de EU-klimaatdoelstellingen te bereiken.”

Daarom heeft ES-SO vier belangrijke aanbevelingen opgesteld voor de EU en nationale beleidsvormers omtrent de voortzetting van de renovatiegolfstrategie. Die vier aanbevelingen worden toegelicht in de nieuwe positiepaper: Verklaring ES-SO over de Europese renovatiegolfstrategie.

  • Preventie van oververhitting krijgt een plaats in de Europese vereisten voor de renovatie van gebouwen.
  • Minimale energieprestatienormen voor bestaande gebouwen op basis van het ‘energiezuinigheid eerst’ - beginsel moeten zonwering omvatten.
  • Investeringen en doelgerichte financiering voor renovaties moeten zonwering omvatten.
  • Zonnewinst door ramen erkend als een natuurlijke energiebron.
Bron: https://es-so.rcapress.be/zonwering-essentieel-om-renovatiedoelstelling…

1. Het voorkomen van oververhitting van gebouwen moet deel uitmaken van de renovatie-eisen, naast isolatie en ventilatie.

De opwarming van de aarde als gevolg van de klimaatverandering in combinatie met de “te goed” geïsoleerde gebouwen hebben invloed op de gezondheid en welzijn van de bewoners, die meer dan 90 % binnen door brengen.

2. Minimale energieprestatienormen voor bestaande gebouwen, gebaseerd op “het energiezuinigheid eerst”, moeten  zonwering omvatten.

Dynamische zonwering moet verplicht worden als onderdeel van de "minimumeisen" voor de energieprestaties van gebouwen.

Op basis van het "energie-efficiëntiebeginsel" moet ervoor gezorgd worden dat we alleen de energie produceren die we werkelijk nodig hebben. Airconditioningunits met een hoog energieverbruik mogen alleen als laatste redmiddel worden geïnstalleerd, en alleen als ze worden aangedreven door apparaten die hernieuwbare energie produceren.

Mobiele zonweringen met standalone sturing en/of aansturing via een gebouwenbeheersysteem hebben een grote invloed op de energie-efficiëntie van een gebouw.

Het energieprestatiecertificaat (EPC) moet het  "energiezuinigheid eerst” principe bevatten. Daarom dienen de dynamische zonweringen  opgenomen te worden in de renovatie prioriteiten en pakketten van de lidstaten.

3. Investeringen en goed gerichte financiering voor renovatie moeten zonwering omvatten.

Een van de belangrijke maatregelen voor het "energie-efficiëntiebeginsel" is dat dynamische zonwering beslist moet worden opgenomen in de financiële regelingen van nationale herstel- en renovatieplannen om de uitstoot van broeikasgassen door gebouwen te helpen verminderen.

Maar het is even belangrijk om huishoudens met een gemiddeld of laag inkomen en kwetsbare personen te helpen hun woningen veerkrachtiger te maken en beter aan te passen aan de opwarming van de aarde.

4. Uitbreiding van het toepassingsgebied van de richtlijn van hernieuwbare energiebronnen - Zonnewarmte door ramen is een natuurlijke energiebron.

De zonne-energie die via de ramen binnenkomt, is een gratis beschikbare natuurlijke energiebron. Het is ook een bron van daglicht die invloed heeft op de gezondheid en het welzijn van mensen die hun huis meer dan ooit als woon- en werkruimte dienst doet. Deze "nuttige gratis winst" vermindert de behoefte om energie te produceren en moet daarom worden erkend als nuttige winst van de bouwschil (als hernieuwbare energiebron) in de richtlijn betreffende hernieuwbare energiebronnen.

Dynamische zonwering maakt het mogelijk om energie voor verwarming en verlichting te besparen door de gratis zonnewinsten en het diffuus daglicht door de beglazing.